داستان خانواده فعل
   روزي، روزگاري در يك ده باصفا خانواده اي به نام «فعل » زندگي مي كردند.

     فعل ، سه بچّه به نام هاي ماضي ،مضارع ومستقبل داشت وهميشه 

    خدا را به خاطر داشتن چنین فرزندانی شکر می کرد. اما آرزو داشت

    خداوند به اوعمربيشتري عطا کند تا نوه هایش را هم ببیند .

     ديري نپاييدوهرسه فرزندش تشكيل زندگي دادند. مدت ها گذشت تا

     اين كه به فعل خبر دادند ؛دارد ،نوه دار مي شود.  انتظار کشید تا

     بالاخره آرزويش برآورده شد.پس از سال ها برتعداد نوه هايش افزوده شد.  

     ماضي ،سه پسر به نا م هاي « استمراري،التزامي ومستمر» وسه دختر

     به نام هاي« ساده،بعيد ونقلي » داشت. مضارع ،دوبچّه داشت و   

      هردوي آن ها پسر بودند . اسم آن ها را گذاشتند :

     التزامي واخباري. امّامستقبل ،بچه دار نشد.

    واز اين بابت ناراحت نبودو ازحكمت خداوند راضي بود.

   خانواده ي ماضي پرجمعيّت بود ازاين رو لازم بود براي سير كردن شكم

   بچّه هايش تلاش بيشتري بكند.

   القصّه! خانواده ي فعل ،با خوبي وخوشي در كنار هم زندگي مي كردند.

[ سه شنبه پنجم اسفند 1393 ] [ 9:45 ] [ شهربانوحیدری ]

[ ]

اندرز لقمان به فرزندان

روزی لقمان پسرش را اینگونه اندرز داد امروز به تو 3 پند می دهم تا کامروا شوی.

اول اینکه سعی کن در زندگی بهترین غذای جهان را بخوری!

 دوم اینکه در بهترین بستر و رختخواب جهان بخوابی

و سوم اینکه در بهترین کاخها و خانه های جهان زندگی کنی

پسر گفت ای پدر ما یک خانواده بسیار فقیر هستیم چطور من می توانم این کارها را انجام دهم؟

لقمان جواب داد:

اگر کمی دیرتر و کمتر غذا بخوری هر غذایی که میخوری طعم بهترین غذای جهان را می دهد.
اگر بیشتر کار کنی و کمی دیرتر بخوابی در هر جا که خوابیده ای احساس می کنی بهترین خوابگاه جهان است.
و اگر با مردم دوستی کنی و در قلب آنها جای بگیری، آنوقت بهترین خانه های جهان مال توست.

[ جمعه یکم اسفند 1393 ] [ 20:22 ] [ شهربانوحیدری ]

[ ]

درس ششم مهارتهای نوشتاری هشتم
می دانم هدف اصلی بدیعه پردازی ، کمک به افراد برای شکستن زمینه های ذهنی قبلی و پیدا کردن راهی مناسب برای اندیشیدن به طرز جدید به یک موضوع است.

مراحل اجرای الگو: مراحل نوشتن موضوع "کتاب" که در متن درس آمده است، با استفاده از روش بدیعه پردازی ، به شرح زیر عمل می کنیم :

1-  توصیف شرایط موجود : در این مرحله ، موضوع مورد نظر از سوی دانش آموزان و معلم تشریح و توصیف می شود . به جهت اطمینان از این که دانش آموزان موضوع را به خوبی درک کرده اند ، آنها با جمله هایی ساده کتاب را توصیف می کنند.

کتاب اسم دارد- کتاب پوششی دارد که به آن جلد می گویند- جلد کتاب چرمی ، کاغذی یا مقوایی است- کتاب از صفحاتی درست شده است – کتاب ،صاحب اثر یا نویسنده دارد- در کتاب ها قصه ، داستان ، حکایت ، اطلاعات جالب و دانستنی های مختلف وجود دارد- کتاب ها بر اساس اهمیتشان یک یا چند بار چاپ می شوند- کتاب ها سال انتشار دارند- کتاب ها قیمت دارند- کتاب ها در کتابخانه نگهداری می شوند- برخی از کتاب ها الکترونیکی هستندو......

2- قیاس مستقیم: در این مرحله دانش آموزان ، موارد نا آشنا را آشنا می کنند و مفهوم مورد نظر را به مفاهیم دیگر مانند می کنند. این نوع قیاس ممکن است به صورت همانند سازی با یک شخص ، گیاه ، حیوان یا موجود بی جان صورت می گیرد. معلم قیاس ها را روی تخته می نویسد.  

کتاب ها مثل انسان جان دارند- کتاب ها هم مانند مروارید داخل پوششی قرار دارند- کتاب ها مانند حیوانات پوشش متفاوتی دارند- کتاب ها همچون شکوفه ها و گل ها از برگ هایی درست شده اند- کتاب ها مانند خانه ها صاحب دارند- کتاب ها مانند ساختمان ها از بخش های مختلفی درست شده اند- کتاب ها مانند ماشین ها هر روز بیشتر و متنوع تر می شوند – کتاب ها مثل انسان ها سال تولد دارند- برخی از کتاب های خوب در تنهایی و ناشناسی می پوسند- بعضی از کتاب ها همچون برخی از انسان ها در کتابخانه زندانی می شوند- بسیاری از کتاب ها اندیشه های بزرگی در خود دارند-

پس از آن که فهرستی از قیاس های مستقیم آماده شد، انتخابی از بهترین قیاس مستقیم ، صورت می گیرد.

 3- قیاس شخصی : در مرحله قیاس شخصی ، فراگیرندگان بین خود و مفهوم انتخاب شده ، هم سویی و هم دلی ایجاد می کنند و احساسات و تمایلات و انگیزه های خود را بیان می دارند. برای بیان شخصی ، احساس نزدیکی و یکی شدن با مفهوم ، بسیار ارزشمند است. معلم به دانش آموزان می گوید: اکنون خود را به جای کتاب بگذارید و از زبان کتاب احساسات خود را بیان کنید .

 از این که برای چندمین بار متولد می شوم ، خوشحالم – انسان ها به لباس من بیشتر از خودم اهمیت می دهند- از دوستی با انسان ها لذت می برم- از تنهایی و زندانی شدن در کتابخانه دلم می گیرد- از این که انسان ها مرا کنار بگذارندو فقط به کتاب های الکترونیکی توجه کنند ، حسادت می کنم.

4-تعارض فشرده : در این مرحله معلم از دانش آموزان می خواهد بر اساس توصیف های ارائه شده در قیاس شخصی ، مفاهیم متضاد ارائه کنند و سپس از میان این قیاس ها بهترین ها را انتخاب کنند.

 معلم از دانش آموزان می خواهد دو عبارت را که با هم در تضادند ، انتخاب کنند. مانند: آرام پر هیاهو- بزرگ اندیش کوچک- تنهای پر دوست- ناشناس شناخته شده- خفته ی بیدارو....

 5- توصیف خلاق: در این مرحله دانش آموزان از قیاس های برگزیده خود و دوستانشان استفاده می کنند و موضوع " کتاب " را دوباره توصیف می کنند . دانش آموزان می توانند موضوع انشا را به صورت خلاق ( داستان ، تصویرو...) بیان کنند.

6- در بخشی از درس ششم برای فرصت سازی فکر و اندیشه ، راه جدیدی ارائه می شود. گاهی با آوردن "اگر" شیوه نگریستن به موضوع را تغییر می دهیم و مسیرهای گوناگونی را فرا روی دانش آموزان قرار می دهیم . این روش به نگرش چند بعدی دانش آموزان کمک می کند . دانش آموزان می توانند فعالیت شماره 2 این درس را با بهره گیری از این شیوه انجام دهند.

"تکنیک چی می شود اگر....." این تکنیک یک ابزار خوب برای رها کردن ذهن است تا آنان لحظاتی از واقعیت ها جدا شوند . به نمونه زیر توجه کنید:

" چی می شد اگر اتومبیل ها متعلق به همه بودند." یا چی می شد اگر همه بتوانند افکار دیگران را بخوانند ؟ - چی می شد اگر قد همه مردم یکسان بود؟ چی می شد اگر بنزین از طریق رشد درختان به دست می آمد؟ و....

برخی آدم ها مثل قطار شهر بازی اند که از بودن با آنها لذت می بری ولی باهاشون به هیچ جا نمی رسی.

برخی آدم ها مثل ساعت شنی اند که پر می شوند از دانش یا پول و خالی ات می کنند از پول یا از غم و غصه.

برخی آدم ها مثل چتر نجات اند که در روزهای ضروری به دردمون می خورند و ذهنشون هم به موقع باز میشه.

برخی آدم ها مثل درخت هستند که اگر لگد هم بزنی شکوفه بارانت می کنند.

برخی مثل قهوه تلخند اما به تو آرامش می دهند.

برخی مثل تونل هستند که حتی در دل سنگ ها هم راهی برای ما باز می کنند.

برخی مثل آتش اند که فقط تو را با جرقه هایی کوچک و بزرگ می سوزانند .

برخی همچو باران در ترنمشان ، علف هرز و گل سرخ یکیست.

برخی مثل پاکت نامه اند باید خودت را مثل تمبر به آنها بچسبانی تا به مقصد برسی

برخی مثل بادکنک اند تو را بالا می برند اما با بریدن نخ یا ترکاندنش سقوط می کنی.

دخترم بقیه اش را تو بنویس برخی مثل...................

[ جمعه یکم اسفند 1393 ] [ 20:17 ] [ شهربانوحیدری ]

[ ]

تست هشتم سر ی 3
تست های 10درس ادبیات هشتم


ادامه مطلب

[ یکشنبه بیست و ششم بهمن 1393 ] [ 18:58 ] [ شهربانوحیدری ]

[ ]

تستهای پایه هفتم (2)
برای دیدن تستها به قسمت ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب

[ شنبه بیست و پنجم بهمن 1393 ] [ 21:31 ] [ شهربانوحیدری ]

[ ]

شمارش جمله (پایه هشتم)
عداد جمله های هر یک از ابیات و عبارات زیر را شمارش کنید.

1-       به نام خدایی که جان آفرید      سخن گفتن اندر زبان آفرید

2-      سخن را سر است ای خردمند و بن        میاور سخن در میان سخن

3-      محال است سعدی که راه صفا      توان رفت جز بر پی مصطفی

4-      گفت آری خانه او بی ریاست         فرش هایش از گلیم و بوریاست

5-      نام او نور و نشانش روشنی

6-      افسوس که جوان نمی داند و پیر نمی تواند.

7-      خلیل آتشین سخن ، تبر به دوش بت شکن       خدای ما دوباره سنگ و چوب شد نیامدی

8-      زنهار مگو سخن بجز راست         هر چند تو را در آن ضررهاست

9-      آمدآن شکر گزاریش به گوش   گفت کای پیر خرف گشته خموش

10-   پیر گفتا که چه عزت زین به        که نی ام بر در تو بالین نه

11-   کای فلان چاشت بده یا شامم        نان و آبی که خورم و آشامم

12-   نام نیکو گر بماند زآدمی        به گزو ماند سرای زر نگار

13-   گفت من تیغ از پی حق می زنم    بنده حقم نه مامور تنم

14-   ای دوستان کوچک ما ، سلام ! برای چیدن زیتون ، مهیا باشید.

15- ای نام نکوی تو سر دفتر دیوان ها     وی طلعت روی تو زینت ده عنوان ها 

[ دوشنبه بیستم بهمن 1393 ] [ 17:7 ] [ شهربانوحیدری ]

[ ]

نمونه های آرایه های ادبی هشتم
برای دیدن این مطالب به قسمت ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب

[ دوشنبه بیستم بهمن 1393 ] [ 17:5 ] [ شهربانوحیدری ]

[ ]

تمرین پایه هفتم
برای دیدن مطالب به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب

[ دوشنبه بیستم بهمن 1393 ] [ 16:59 ] [ شهربانوحیدری ]

[ ]

انواع حرف ربط

حرفهای ربط از جهت ساختمان دو نوع است.

1- حرف ربط ساده: که از یک واژه ساخته شده‌اند: اما، پس، تا، زیرا، که، نیز، ولی، هم

2- حرف‌های ربط مرکب: مجموعه‌ای از دو یا چند واژه است که معمولا یکی از آن‌ها حرف ربط یا حرف اضافه ساده است و اغلب علاوه براین که کار حرف ربط را انجام مي‌دهند نقش قیدی هم دارند. آن‌جاکه، از این روی، اکنون که، بس که، زیرا که، هر چند

معنی و کاربرد حرفهای ربط ساده:
اگر: برای شرط به‌کار مي‌رود.
اما: برای توضیح یا از میان‌بردن گمان نادرست شنونده
باری: برای مختصرکردن سخن
پس : از این رو، در نتیجه
تا: 1- تا وقتی‌که 2- برای بیان نتیجه فعل 3- همین‌که

چون: 1- به‌علت‌این‌که 2- زیرا که 3- وقتی که
چه: برای پیوند دو جمله
زیرا: ازاین‌جهت، بدین‌سبب
که: دو جمله را به هم پیوند مي‌دهد و گاهی آن را توضیح مي‌دهد.
لیکن: اما

نه: برای نفی نسبت یا امری
نیز: برای شریک قراردادن
و: برای عطف به‌کار مي‌رود
ولی: اما
هم: نیز
یا: برای مساوی قراردادن دو چیز

[ دوشنبه بیستم بهمن 1393 ] [ 16:41 ] [ شهربانوحیدری ]

[ ]

نمونه سوالات ادبیات هشتم از درس 1تا10
برای دیدن سولات به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب

[ یکشنبه نوزدهم بهمن 1393 ] [ 19:51 ] [ شهربانوحیدری ]

[ ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه